Blog kategorie

Elementy Aquariona

Poszczególne elementy urządzenia:

  • System elektrod tytanowo-platynowych Najdroższa część urządzenia. Urządzenie po­siada 5 elektrod. Warstwa platynowa czyni jonizację maksymalnie higieniczną, podczas gdy warstwa tytanowa gwarantuje niezwykle długi okres żywotności (20 lat).
  • System automatycznego oczyszczania elektrod

Urządzenie posiada opatentowany system au­tomatycznego oczyszczania elektrod, dzięki któremu możemy otrzymywać wodę alkalicz­ną lub kwaśną, nawet gdy w tle stale są oczyszczane elektrody .

  • Mikrokomputer

Urządzenie jest kontrolowane przez mikro­komputer, który reguluje i kieruje procesem wytwarzania wody jonizowanej. Ustala war­tość pH, ciśnienie wody; posiada wbudowany własny system diagnostyczny. Można go włą­czyć przez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku skoków napięcia prądu, zwarcia lub jeśli w wodzie są obecne jakieś niebez­pieczne zanieczyszczenia przemysłowe (np. rtęć), komputer automatycznie wyłączy urzą­dzenie.

  • Wielostopniowy filtr

Wkład filtra o średnicy 0,01 mikrona nie tylko doskonale filtruje wodę, ale również dodatko­wo ją uaktywnia dzięki korzystnym właściwo­ściom turmalinu. Turmalin jest unikalnym półszlachetnym kamieniem, który wytwarza napięcie elektryczne (0.06 mA) i uwalnia dale­kie promieniowanie podczerwone. W natural­ny sposób jonizuje wodę, tak więc już w fazie oczyszczania wody, jak "superdoładowacz", wzbogaca ją w jony, zwiększając skuteczność jonizatora w tym zakresie. Do pozostałych faz filtra podstawowego zaliczamy filtr włóknino­wy oraz granulowany węgiel aktywowany, któ­re dodatkowo zwiększają czystość wody po­przez usuwanie zapachów i toksyn. Węgiel ak­tywowany jest nasycony srebrem w celu zaha­mowania rozwoju bakterii w czasie, gdy joni­zator nie pracuje. Wkład filtra łatwo wymie­nić.

  • Cyfrowy wyświetlacz

Cyfrowy, łatwy do odczytu wskaźnik pozwa­la na przybliżoną ocenę czasu wymiany fil­tra. Kolor tła oświetlenia zmienia się w zależności od trybu obsługi. Urządzenie "pamię­ta" pH ostatnio używanej wody i podczas po­nownego uruchomienia będzie wytwarzać te same parametry. N a wyświetlaczu wskaźnik czytnika pH zaświeci się na niebiesko - jeśli wytwarzamy wodę alkaliczną lub na poma­rańczowo - jeśli urządzenie wytwarza roz­twór kwaśny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium